آهنگ زیبای مرد تنها با صدای فرهاد

سبک خاصی داره

قسمتی از متن آهنگ:

با صدای بی‌صدا مثل یه کوه بلند

مثل یه خواب کوتاه

یه مرد بود یه مرد
با دست‌های فقیر با چشم‌های محروم
با پاهای خسته
یک مرد بود یک مرد
شب  با تابوت سیاه
نشست توی چشم‌هاش
خاموش شد ستاره
افتاد روی خاک
سایه‌اش هم نمی‌ موند
هرگز پشت سرش
غمگین بود و خسته


دانلود این آهنگ