آهنگ زیبای ناصریا از زنده یاد ناصر عبدالهی


له لا له لا لا لا له

له لا له لا لا لا له

له لاله لا لا

ناصریا تو که تا حالا بدت دیدم


از دنیا خوشی ندیدم

از همه کس بدت دیدم

ناصریا از نارفیق پشتت خمیده

از ناروش سینه ت دریده

از همه کس بدت دیدم

عشق تو حقه ولی دنیا پر ناحقن

از همه کس بدت دیدم از هیچ کس خوشی ندیدم

عشق تو حقه ولی دنیا پر ناحقن

از همه کس بدت دیدم از هیچ کس خوشی ندیدم

چه بی چراغ و ناروا راه بر عبور علاقه می بندند


دانلود این آهنگ