آهنگ من به تو نه نمیگم با صدای امید


اومدی معجزه کردی 
نمی دونی که چه کردی 
اومدی دنیامو ساختی 
ِاومدی فردامو ساختی 

اگه دنیامو بخوای من به تو نه نمیگم 
خواب شب هامو بخوای من به تو نه نمی گم
آسمونمو بخوای من به تو نه نمیگم 
اگه جونمو بخوای من به تو نه نمیگم 
من به تو نه نمیگم . نه به تو نه نمیگم
من به تو نه نمیگم . نه به تو نه نمیگم
من به تو نه نمیگم . نه به تو نه نمیگم

دانلود این آهنگ