نگو نگو نگو نگو نگو نگو
نگو دوستم نداشته باش

نگو: دوستم نداشته باش خواستن تو کار دله

حریف این دل نمیشم راضی نمیشه مشکله

راهمو سد میکنی با اون دوتا چشم کهربا

گذشتن از چشمای تو مثل خیال باطله

مثل خیال باطله

با اون نگاهت ددری ، ما رو کجاها می بری

خوب میدونی که عاشقت نداره تاب فاصله

وعده ی فردا نمی خوام ، نگو: بمون خودم میام

بذار دوباره اسمتو بپیچه تو ترانه هام

همیشه بیقرار تو، همیشه انتظار تو


دانلود این آهنگ