آهنگ بسیار زیبا و شاد از ابی


حنا حنا، خانوم حنا

چه اسمیه اسم شما

ناز آهنگ بهاره

صدای نرم زم زمه میون بارون و گله

بوی عاشقونه داره

عروسیه ستاره ها تو اوج چشمان شما

یه افق منظره داره

 .. .. .

حنا خانوم دل من یه جای قصه انگار منتظر شما بود ...


دانلود این آهنگ