آهنگ بسیار زیبا از ویگن (درخواستی :سایه)

آهنگ شادی از ویگن مناسب برای مراسمات


دانلود این آهنگ

 

 غنچه بیارید لاله بکارید خنده برارید
میره به حجله شادوماد
بله برونه گل می تکونه
دسته به دسته دونه به دونه شادوماد
چه قشنگه موی بافتش
چه بلنده تازه عروس
چه قشنگه چه خوشرنگه
همه رنگه مثل طاووس
خوش به حالش شادوماد
دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید

همه دور آینه و شمعدون پرده ی ایوون کرکریه
غنچه بیارید شادان
لاله بکارید خندان
دوماد کجاییه دستاش حناییه
عشقش خداییه گل پسره
ذلفاش گلابه چون لپاش مثال خون
خوش خلق و مهربون شادوماد
غنچه بیارید
لاله بکارید
خنده بر آرید
میره به حجله شادوماد
بله برونه گل میتکونه
دسته به دسته دونه به دونه شادوماد
چه قشنگه موی بافتش
چه بلنده تازه عروس
چه قشنگه چه خوشرنگه
همه رنگه مثل طاووس
خوش به حالش شادوماد