آهنگ آرام و بسیار زیبای عسل با صدای ابی

یکی از آهنگ های خیلی خاصه ابیه

دانلود آهنگ عسل با صدای ابی

قسمتی از متن این آهنگ

میام از شهر عشق و کوله باره من غزل

پر از تکرار اسم خوب و دلچسب عسل

کسی که طعم اسمش طعم عاشق بودنه

طلوع تازه خواستن تو رگهای منه

می آم از شهر

عسل مثل گل ، گل بارون زده

به شکل ناب عشق که از خواب اومده

سکوت لحظه هاش هیا هوی غمه

به گلبرگ صداش هجومه شبنمهدانلود این آهنگ