آهنگ زیبای سریال پایتخت 2 و 3

غریبی سخت منو دلگیرو داره یار نارنجی جونم گل جامه یار نارنجا جونم

فلک بر گردنم زنجیرو داره یار نارنجی جونم ..دانلود این آهنگ