آهنگ زیبای موی سفیدو توی آینه دیدم با صدای گلپا

موی سفیدو توی آینه دیدم 

آهی بلند از ته دل کشیدم

عشق باید پادر میونی کنه تا آدم احساس جوونی کنهدانلود این آهنگ