آهنگ نامزدمو بدین برم - سرژیک

اومدم خونتون برای خواستگاری

اومدم قلبمو بدم به یادگاری

اومدم حریر گل به تنت بپوشم

یه شراب کهنه از عشق تو بنوشم

نامزدمو بدین برم

میخوام که قربونش برم

نامزدمه میخوامش دنبالشم میپامش

هرچی دارم تو دنیا می خوام بشه به نامشدانلود این آهنگ