یه دسته گل توی دستش داره میاد . توی دست دیگش یه شاخ شمشاد 

چراغونیه خونه دلاشون دارن میان عروس و دوماد ......... 

 

 

 

مبارک می گیم این عروسیرو به هر دو امشب

دانلود آهنگ